hayme hatun

 • nam-ı diğer hayme ana!
  kayaalp oğlu süleyman şah'ın eşi, ertuğrul gazi'nin annesi, osman gazi'nin de babaannesi olan yüce hatun. osmanlı imparatorluğu döneminden evvel, hükümdarların yabancı uyruklu kadınlarla evlenmesi geleneği olmadığından hayme ana'nın sonuna kadar türkmen olduğu kesindir.
  eşinin halep'te atından düşüp fırat nehrinde boğularak vefatından sonra kayı boyuna liderlik etmiştir hayme ana... o sebeptendir ki "devlet ana" diye de bilinir. ki bu vazifeyi oğlu ertuğrul bey belirli bir yaşa gelene kadar devam ettirmiştir. sadece kendi boyunu yönetmekle kalmaz, diğer kayı boyunun kadınları gibi süt sağar, halı-kilim dokur, yani halktan biridir bir bakıma... ayrıca ebelik yaptığını ve kendi eliyle bir çok kadının doğumuna yardımcı olduğu da yazılır.
  ahali arasındaki rivayetlere göre 1230'ların ortasında dönemin selçuklu sultanı i.alaaddin keykubad kayı boyuna yaylak olarak domaniç'i, kışlak olarak da söğüt'ü tahsis eder. hayme ana ve ertuğrul bey'in önderliğindeki kayılar, bu bölgelere yerleşir ve zaman içerisinde yerli halkla iyi ilişkiler kurup onların gönlünü fethetmişler.
  hayme ana'nın osman gazi'nin doğumundan 3-5 yıl sonrasına kadar yaşadığı söylenir. ki o kadar kısa sürmesine ve artık yaşının 80'lerin sonuna gelmesine rağmen torunu osman'a tıpkı eski günlerindeki gibi bakar. ta ki o güne kadar...

  takribi 1261 ya da 1263 yılı...bir yayla dönüşü rahatsızlanır hayme ana... olanlar tüm obayı telaşlandırır. zaman geçtikçe durumu daha da ağırlaşır hayme ana'nın... obasındaki herkes başında kur'an-ı kerim okur. son arzusu olarak da torunu osman'ı ister yanına. onu öpüp koklayıp sever ve kelime-i şahadet getirip hakk'a yürür... domaniç'in çarşamba köyüne defnedilir hayme ana...

  bu tarihten 600 küsür yıl sonra sultan ii.abdülhamid zamanında (domaniç'in köyü) çarşamba'lı bir köylü evine sakladığı bir belgeyi zamanın devlet görevlilerine teslim eder. belgede hayme ana'nın mezarının çarşamba köyünde olduğu yazılıdır. bunu haber alan sultan, bursa valisi mahmud bey'e "atalarına layık bir türbe yaptırmasını" emreder ve bugünkü türbeyi inşa ettirir. 1955 yılından itibaren her yıl eylül ayında "hayme ana'yı anma ve domaniç şenlikleri" düzenlenir. bu gelenek bugün de devam etmektedir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -