hayat zor eğitsel kutu oyunu

 • tog'un sosyal haklar kıraathanesi isimli etkinliğinde yer alan ve yaygın eğitim modeli kapsamında eğitici yönü olan bir kutu oyunudur. amacı; (18 - 28 yaş arası) gençlerin kendilerini ilgilendiren sağlık, barınma, eğitim, istihdam, yoksulluk gibi önemli meseleleri konuşabilmelerine, bu hususlarda beyin fırtınası yapabilmelerine olanak sağlamaktır.

  “hayat zor!” oyunu, yarı profesyonel gönüllü oynatıcısı hariç, en az 3, en fazla 5 kişi ile oynanır. oyun, gençlerin “mutlulukya” isimli bir ülke için sosyal haklarla ilgili politika önerilerini tartışmalarını sağlamak ve bir mutabakat sağlamaya yönelik olan bu tartışma sürecini bizzat oyun içinde onlara yaşatmak üzerine kuruludur. bütün oyuncular, evvelâ bireysel olarak, “mutlulukya” ülkesindeki sosyal haklarla ilgili politikalarını düşünür. sonrasında, diğer oyuncularla birlikte ortak kararlar vermek için insan hakları temelinde bir tartışma ortamı yaratılır.

  (ayrıca bkz: sosyal haklar kıraathanesi)

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -