haram aylar

 • haram (yasaklı) aylar, arap toplumunun kadim töre uygulamalarından ve ortadoğu menşeli kadim inanç geleneklerinden birisidir.

  zilkâde, zilhicce, muharrem, receb adı verilen ve islâmiyet öncesi, arapların savaşmayı, cana kast etmeyi ve elbette buna sebebiyet verecek eylemleri yasak saydığı barış ve hürmet (saygı) aylarıdır. eğer bu yasaklı aylardan birinde savaş olursa, yasak çiğnendiği için buna (bkz: ficâr) adı verilir ve ficâr savaşı denirdi.

  arap tarihinde, savaşmak için haram ayların zamanları üzerinde oynamalar yapıldığı gibi, yasaklı aylar içerisinde çeşitli iç çatışmalar, yani ficâr savaşları da yapılmıştır.

 • arap kültürüde ve oradan islam dini aracılığı ile topraklarımıza gelmiş inançtır. araplar bu aylarda kan dökmez, savaşmaz ve kötü şeylerden uzak durmaya çalışır.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -