hanefi mezhebi

 • hanefî mezhebi veya hanefîlik

  dört sünnî mezhepten birisi ve islâm tarihinde ilk ortaya çıkmış olanıdır. kurucusu, "imam-ı azam" olarak anılan ebu hanife numan bin sabit ( 699-767 ) tir.

  hanefî mezhebi'nin en önemli özelliği, temel dinî kaynaklar yanında akla ve reye, yani kişisel kanaate özel bir yer vermesidir.

  hanefî mezhebi'ne göre; kur'an ve güvenilir hadisler ile sahabelerin, yani islâm peygamberi hz. muhammed'i ( s.a.v. ) görüp dinlemiş, onunla konuşmuş kişilerin aktardıkları görüşlerinde ve uygulamalarında değinmemiş oldukları dinî meselelerin ele alınmasında ve çözümünde, kıyasa, yani bir olayla alâkalı kesin bir hükmün, buna benzeyen başka bir olaya uygulanması prensibine; kıyasın da yetersiz olduğu durumlarda ise, tüm bu kaynakları inceleyip özümseyerek reye başvurmak icap eder. hanefîlik, gelenekselleşmiş kurallar ve uygulamalar bütünü olan örfü de başvurulabilir kaynaklar arasında görür.

  ebu hanife'nin mezhepsel görüşlerini ve yargılarını, öğrencileri ebu yusuf ve şeybanî derleyip sistemli hâle getirmişlerdir. bu sayede temelleri atılan hanefîlik, ilk sünnî mezhep olması bakımından diğer sünnî mezheplere göre islâm dünyasında daha geniş bir kitleye yayılmıştır. türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok islâm devletinin resmî mezhebidir.

  ayrıca (bkz: şafii mezhebi) (bkz: maliki mezhebi) (bkz: hanbeli mezhebi)

  3
 • Hanefi ile şafii arasinda o kadar fark yok aslında. Mesela biz hanefilerde abdestli iken bir kadının elini tutabilirsin abdest bozulmaz ama şafiilerde ise böyle durumlarda abdest bozuluyor.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -