hacı mehmet faslı arap şeyh hoca türbesi

 • YERi: Türbe; Vezirköprü ilçesi merkez mahallelerinden Yeni Mahalle mezarlığı içerisinde bulunmaktadır.

  TARiHÇE: Halk arasında "Hacı Mehmet Faslı Arap Şeyh Hoca Türbesi " şeklinde anılan türbenin, 1856-1951 yıllarında yaşadığı Nakşibendi tarikat büyüklerinden olduğu bilinmektedir.

  MiMARi ÖZELLiKLERi: Tarihi ve mimari özelliği olmamakla birlikte kabir mermerle kaplanmış olup mezar başlığı mevcuttur.

  RiVAYET: Yöre halkı tarafından evliya olarak nitelendirilen ve korunan E Hacı Mehmet Faslı Arap Şeyh Hoca Türbesi hakkında pek çok rivayet anlatılmaktadır. . Türbe halk tarafından Rıza-i ilahi için veli ziyaretinde bulunmak hasta olanlar içinde Allah’ın (c.c) izni ile şifa bulmak umuduyla ziyaret edilmektedir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -