geleneksel medya

 • * eski deyişiyle kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, görsel, işitsel basını ifade için kullanılan tabirdir.
  * topluma ve tek tek bireylere bu kanallar vasıtasıyla ulaşılmakta ve tek taraflı iletişim kurulmaktadır.
  * tek taraflı iletişim kuran geleneksel medya yayın organları, çok büyük kitlelere hitap etmekten, maliyeti yüksek olmakla birlikte, köklü kalıcı etki yaratmaktadır.
  * geleneksel medyada bireyler sadece tüketici konumundadır. bireyler medya, haber, eğlence gibi içeriği tüketir. ama bu tüketme sürecinde içeriğe etki etmek ya da içeriği yorumlamak şansına genel olarak sahip değillerdir.
  * çağımızda geleneksel medyanın en önemli etki alanlarından biri reklam ve pazarlama sahasıdır.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -