gece

 • gündüzün tersi, gündüz olmama durumu, güneş ışığının diğer yarım küreye denk gelmesini anlatan durum, karanlık. bazıları için doğuş, bazıları için ise ölümü temsil eder. gece karanlığında neleri saklar bilinmezliğini korurken, bir sigara ateşi daha aydınlatır gecenin karanlığını.

 • güneş'in ve dünya'nın hareketlerine bağlı olarak dünya üzerinde eş zamanlı olarak var olan iki zıt durumdan biri.

  güneş'in (dünya'nın hareketine de bağlı olarak) bizleri "doğrudan" ve "dolaylı" olmak üzere iki şekilde aydınlatma yöntemi vardır; güneş'ten doğrudan aldığı ışıkla, dünya'nın bir kısmı aydınlanır. (bknz: aydınlık) dünya'nın güneş ışınlarının nüfus edemediği kesimi ise karanlıkta kalır. (bknz: karanlık) ama bu karanlık, güneş'in ay üzerinden yansıyan ışığıyla çok hafif aydınlanır. aynı zamanda, yıldızları belirgin hâle getirir ve gökyüzünün ötesindeki aydınlık diyarları gözler önüne serer.

  güneş, dünya'yı aynı anda hem aydınlıkta, hem de karanlıkta bırakır. sistematik bir biçimde sürekli birbiriyle yer değiştiren bu aydınlanma ve karanlıkta kalma süreçlerine (bkz: gece) ile (bkz: gündüz) veya (bkz: tün) ile (bkz: gün) denir.

  tünün sakladıklarını gün ortaya çıkarır, günün sakladıklarını da tün...

  3
 • geç- eyleminden türemiş bir öğün kavramdır.

  kiçe> gice> gece

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -