gabin

 • *sözleşme özgürlüğüne getirilen bir sınırdır.
  * bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir oransızlık bulunmasıdır. Yeni borçlar Kanunu'nda "Aşırı yararlanma" olarak geçmektedir.
  * TBK m. 28'e göre;
  " Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşmeye bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek edimin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.
  Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği, zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıl ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.


  şartları:
  1. edimler arasında açık bir oransızlık olmalıdır. bu objektif unsurudur.
  örneğin; normal olarak 30.000 TL'ye satın alınabilecek bir tablo, 100.000 TL'ye satılmış olmalıdır.
  yargıtay %50 oranındaki(daha sonraki bir kararında 1/3 oranındaki) fiyat farkını açık orantısızlık saymıştır.
  2. açık oransızlık karşı tarafın özel durumlardan yararlanılarak meydana getirilmiş olmalıdır. bu subjektif unsurudur.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -