fuzulinin nikâhı

  • * islam hukukunda vekaleti olmayan bir şahsın başkası adına evlenme akdi yapmasıdır.
    hanefi ve maliki hukukçulara göre yetkisi olmadığı halde bir kadın ya da erkek adına icapta bulunan kimsenin bu icabı bulunan kimse tarafından kabul edilmişse nikah mevkuf (gayri nafiz) olur. haberi olmadan evlendirilen taraf icazet vermezse akit batıl olur.

    * hukuk-ı aile kararnamesi fuzulinin nikahı konusunda herhangi bir düzenleme yapmamak yoluyla bu nikah şeklini fiilen yürürlükten kaldırmıştır.

    1

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -