frank herbert

  • dune serisi ile, döneminin ( aslında sadece döneminin de değil amerikan politik iklimini muazzam bir şekilde çözümlemiş, politik alt metinleri eserlerinde detaylı ve incelikli olarak işleme yeteneğine sahip amerikalı bilim kurgu yazarı.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -