festival

  • niteliği, içeriği, kapsamı ve zamanı önceden programla belirlenen, kendine özgü ayrıcalığı olan şenlik ya da birkaç gün süren sanat gösterisi. yerel, yöresel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası çapta tanıtım, gösterim ve ödül şenliği.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -