feshedilebilen hukuki işlemler

 • * kendiliğinden, "ipso iure" hükümsüz olmayıp, belirli bir sakatlık sebebiyle, fesih -sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirme- hakkına sahip kimse tarafından iptal edilebilen işlemlerdir.
  * fesih hakkı ise yenilik doğuran bir haktır.
  * feshedilebilen bir işlem, feshedilebilme süresi içerisinde askıdadır.
  * fesih hakkına sahip olan kimse işlemi iptal ettiği takdirde, işlem baştan itibaren ve kesin olarak geçersiz olur. buna karşılık, hak sahibi işlemi süresi içinde feshetmez veya fesih hakkından vazgeçerse, işlem baştan itibaren ve kesin olarak geçerli hale gelir.

  feshedilebilen hukuki işlemler de iki grupta toplanabilmektedir:
  a) baştan itibaren bağlamayan, süresi içinde feshedilmediği takdirde geçerli hale gelen hukuki işlemler: yanılma, aldatma, korkutma, gabin hallerinde, yanılan veya aldatma veya korkutma sebebiyle sözleşmeyi yapan kimse, yapıldığı andan itibaren sözleşmeyle bağlı değildir. ancak, süresi içinde sözleşmeyle bağlı olunmadığı bildirilmez veya onay verilirse, işlem baştan itibaren ve kesin olarak geçerli olur.

  b) geçerli olarak meydana gelen, fakat feshedildiği takdirde baştan itibaren hükümsüz olan hukuki işlemler: bu işlemler geçerli olarak vücut bulurlar, fakat feshedilebilir ve feshedildikleri takdirde, yapıldıkları andan itibaren geçersiz olurlar.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -