fauna

 • latince kökenli bir biyoloji ve zooloji (hayvan bilimi) terimidir. belirli bir coğrafi alana özgü hayvan çeşitliliği; yeryüzünde, ekolojik olarak sınırlan(dırıl)abilir bir yaşam alanında bulunan tüm hayvan türleri demektir.

  terim anlamın modern türkçedeki karşılığı: direy
  terim anlamın klasik türkçedeki karşılığı: mecmua-i hayvanat

  ayrıca bakınız: flora

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -