fagositoz

 • kelime anlamı olarak eski yunanca'da "phago (yemek)" ve " sito (hücre)" kelimelerinin birleşimi ile kullanılan bir terimdir. Hayvansal hücrelerin, katı besin maddelerini, vezikül oluşturacak biçimde, sitoplazmalarına almaları işlemini ifade eder.
  Fagositoz hayvansal hücrelerin kendilerine gerekli maddeleri almalarında en önemli yollardan birisidir.üç şekilde gerçekleşir.bunlar:
  1-Büyük parçacıkların (besinlerin veya yok edilecek olan yabancı maddelerin), yalancı ayaklar(pseudopod) yardımıyla hücre içerisine alınması.
  2-Bir maddenin hücre içine alınması işlemidir. Sırasıyla; hücreye tutunma, hücre içine alınma, fagozom(fagositik koful) oluşumu ve sindirim kademelerinden oluşur.
  3-Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.
  bu olayda enerji yani (atp) harcanır.

  peki bu olay nasıl gerçekleşir? örnek olarak amipi ele alalım.
  amip besinin olduğu yere yaklaşır ve yalancı ayak oluşturularak besinin etrafı sarılır. Besin, koful oluşturularak hücre içine alınır. Daha sonra oluşan kofulla hücre içinde bulunan lizozom organeli birleşir ve sindirim kofulu oluşur. Sindirilen besinlerin gerekli olanları hücre içine alınır. Atılacak olanlar büyük yapıda ise ekzositozla, hücre zarından geçebilenler ise difüzyonla dışarı atılır.

  3
 • "Olmasa olmazdık" denebilecek yegane hücre fonksiyonu.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -