esperanto

 • farklı ülkelerden birbirlerinin dillerini bilmeyen insanların anlaşabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yapay bir lisandır. çağdaş yapay dillerin en başarılısıdır. uzun yıllar boyunca filologlarca sürekli güncelleştirilmiştir. adını ispanyolcadaki "umut" sözcüğünden alan esperanto, polonyalı hekim ve dilbilimci ludwik lejzer zamenhof'un uğraşlarıyla geliştirilip, ilk defa 1887'de dünyaya tanıtılmıştır.

  ludwik zamenhof, esperantonun kolay anlaşılabilirliğini ve yaygın olarak kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, bütün avrupa dillerindeki ortak sesleri ve sözcükleri kullandı. sadece bir ya da birkaç dilde rastlanan sözcükleri ise dilin dışında bıraktı.

  esperantonun dilbilgisi kuralları olabildiğince basit ve nettir; adlar o harfiyle, sıfatlarsa a harfiyle son bulur. fonetik bir dildir ve konuşulduğu gibi yazılır.

  2
 • bu dilde çekilmiş tek filmde, star trek ile tanınan, william shatner oynamıştır. film sembolik bi korku filmidir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -