esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık

  • Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık ne demek? Osmanlı'da esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık ismiyle anılan kişiler ne iş yapıyorlardı? Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık hangi meslek grubunu tanımlar? Evliya Çelebi notlarında esnaf-ı düzenciyan-ı çırnıklara da yer vererek onlardan bahsetmiştir. Evliya Çelebi istanbul'da "esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık" ismiyle bilinen olta balıkçılarının 1000 kişi olduğunu ve 600 adet dükkâna sahip bulunduklarını, "esnaf-ı ağcıyan" ismiyle bilinen ağ balıkçılarının ise 300 kişi olduğunu ve 70 dükkâna sahip bulunduklarını yazmıştır. Osmanlı Devleti'nde esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık hangi meslek grubuna verilen isimdir? Evliya Çelebi'ye göre dünyanın en lezzetli balıkları Karadeniz'den ve istanbul Boğazı'ndan çıkan balıklardır. Hatta onlar için "Mâhîler güya mâ'ide-i Mûsâ" (Musa peygamberin sofrasına yakışır lezzette) der. Osmanlı döneminde Avrupa yakasında Halic-i Dersaadet de denilen Haliç'te ve Karaköy'de, Anadolu yakasında ise Üsküdar ve Kadıköy'de kıyıdan sandallarda pişirilen balıklar ekmek arasında halka satılırdı. Bir anlamda balık sandviçi de diyebileceğimiz bu gelenek hala istanbul'da başta Eminönü olmak üzere birçok yerde devam etmektedir.

  • osmanlıda meslek türü.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -