eş-şeyh es-seyyid osman efendi

 • yERi: Türbe; Vezirköprü ilçesi merkez mahallelerinden Yeni Mahalle mezarlığı içerisinde bulunmaktadır.

  TARiHÇE: Eş- Şeyh Es – Seyyid Osman Efendi’ye ait türbenin mezar başlığında vefat tarihi olarak 1240 tarihi yazmaktadır.

  MiMARi ÖZELLiKLERi: Tarihi ve mimari özelliği olmamakla birlikte kabir doğal taşlarla çevrilmiş mezar başlığı mevcuttur.

  RiVAYET: Yöre halkı tarafından Şeyh olarak nitelendirilen ve korunan Eş- Şeyh Es – Seyyid Osman Efendi hakkında pek çok rivayet anlatılmaktadır. Eş- Şeyh Es – Seyyid Osman Efendi’nin, Vezirköprü Müftüsü iken irtihali dar-i beka eyleyen merhum ve mağfurun leh E’izze-i Meşayihden Nakşibendi tarikat büyüklerinden olduğu kitabede yazılmaktadır.(Rahmaniye Medresesi)Es Seyyid Osman Efendi 1805 yılında yaptırmıştır. Avlu etrafında altı hücreli küçük bir medrese idi. Bu medrese de 1943 depreminde yıkılarak günümüze gelememiştir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -