erzurumlu ibrahim hakkı

 • marifetname diye bir kitabı vardır.
  insanlara faydam dokunsun diye yazdığı çok belli, yazdıklarını sömürü için yazdığını sanmıyorum.
  ancak kulaktan dolma, uyduruk hikayeler, yer yer doğru bilgiler, hurafeler, yalan bilim akla ne gelirse doldurmuş.

  güzel bir şiirini de koyalım, tam olsun.

  Hak şerleri hayr eyler
  Zannetme ki gayr eyler
  Ârif anı seyr eyler
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler

  2
 • 18. Yüzyılda yaşamış ve edebiyat, matematik, gök bilimi ve felsefe gibi alanlarla ilgilenmiştir.

  2
 • (bkz: marifetname) kesinlikle okunması gereken kitabıdır.

  3
 • Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde
  Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde

  Bak, hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret
  Bul Sâniini ol O’na hayrân gecelerde

  Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gâfil
  Ko gafleti, dildârdan utan gecelerde

  Gafletle uyumak ne revâ abd-i hakîre
  Şefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde

  Cümle geceyi uyuma Kayyûm’u seversen
  Tâ hay olasın Hayy ile ey cân gecelerde

  Âşıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim
  Gönlün gözüne görüne cânân gecelerde

  Dil beyt-i Hudâdır onu pâk eyle sivâdan
  Kasrına nüzûl eyleye rahman gecelerde

  Az ye az uyu hayrete var fânî ol ondan
  Bul cân-ı bekâ ol O’na mihmân gecelerde

  Allah için ol halka mukârin gece gündüz
  Ey Hakkı, nihân-ı aşk oduna yan gecelerde..

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -