entelijansiya

  • rusların kullanıma soktuğu, jakobenizmle hem semantik olarak hem de pragmatik olarak derin bağları bulunan ki bu derin bağlar düşünüldüğünde rus düşünürleri tarafından kullanıma sokulması daha da bi anlam kazanan, türkiye'de de bir takım eşrafın kullanmaktan büyük bir haz duyduğu kavram, mefhum.

  • aydınlanma dönemi ve sonrası süregelen fransız literatüründen etkilenerek belirgin olarak xıx. yy rusya'sında ortaya çıkan bir kavramdır. aydınlar topluluğu, aydınlanmacı zümre anlamlarına gelir ve bir ülkedeki kültürel ve siyasal etkinliğe sahip entelektüelleri ifade eder. kavramın kökeni latincedeki "intelligentia" sözcüğüne dayanmaktadır.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -