entelijansiya

  • aydınlanma dönemi ve sonrası süregelen fransız literatüründen etkilenerek belirgin olarak xıx. yy rusya'sında ortaya çıkan bir kavramdır. aydınlar topluluğu, aydınlanmacı zümre anlamlarına gelir ve bir ülkedeki kültürel ve siyasal etkinliğe sahip entelektüelleri ifade eder. kavramın kökeni latincedeki "intelligentia" sözcüğüne dayanmaktadır.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -