elazığ

 • insanı gakkoş lakaplı, 23 plakalı, erzurum'la beraber doğu anadolu'daki en milliyetçi şehirlerden biri olan, mehmet ağar ve erkan oğur'un memleketi olan il.

  1
 • doğu anadolu bölgesi'nin güneybatı kesiminde bulunan 23 plaka kodlu ildir. ilin doğal sınırlarını doğuda karaboğa dağları, güneyde yay biçiminde uzanan güneydoğu torosların sıradağları, batıda fırat ırmağı, kuzeyde keban baraj gölü ve peri suyu oluşturur. ilin sulak ve verimli toprakları, eskiçağlardan beri yerleşim yeri olarak önem arz etmiştir. günümüzde eski yerleşim yerlerinin ve verimli topraklarının bir bölümü keban ve karakaya baraj göllerinin suları altında kalan elazığ, doğu anadolunun gelişmiş illerindendir. il merkezi elazığ, erzurum ve malatya'dan sonra doğu anadolunun en büyük üçüncü şehridir.

  elazığ'ın yükseltisi fazla olmayan engebeli toprakları karasal iklimin etkisindedir. anadolu'nun yükseltisi fazla olan kesimlerine nazaran burada kışlar çok daha yumuşaktır. ilin kışın ve baharda bol yağış alan iklim yapısı tarımsal çeşitliliğinin fazla olmasını sağlamaktadır. ilin orta kesiminde, mastar ve hazar dağları arasındaki derin çöküntünün sularla dolmasıyla oluşmuş olan hazar gölü bulunmaktadır. bu göl, yerel halk tarafından "gölcük" adıyla da anılır.

  il topraklarının muhtelif yerlerinde yapılan arkeoloji çalışmaları, bu yörenin paleolitik çağdan ( yontma taş devri ) bu yana bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. eskiçağ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iç anadolu ile mezopotamya arasında bugünkü elazığ topraklarını da içersine alan geniş bölge işuva olarak adlandırılıyordu. ilkçağda değişik adlarla anılan ve taş kale anlamına gelen harput, işuva'daki başlıca yerleşim merkezlerinden birisiydi. il merkezi olan günümüz elazığ şehri, xıx. yüzyılda harput'un 6 km güneyinde mezra adıyla anılan düzlükte kurulmuştur. yörede meydana gelen şiddetli bir depremden sonra, sultan abdülaziz döneminde burada yapılan bayındırlık çalışmaları daha çok mezra'ya yöneldiğinden, burası önceleri "aziz'in bayındırlaştığı yer" anlamında mamuratül-aziz, daha sonra ise el aziz olarak adlandırılmaya başlandı. 1887 yılında vilayet merkezi olmasından sonra, eski vilayet merkezi harput'taki nüfusun çok büyük bölümü kısa zamanda buraya taşındı.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -