eksik baskınlık

 • eksik baskınlık; genetik olarak aynı karaktere etki eden fakat birbirinden farklı özellik taşıyan iki genin canlının genotipinde birbirine dominantlık gösteremeyip ebeveynlerinden farklı yeni bir genotip oluşturmasıdır. (bkz: ekivalentlik)

  Birbirlerine eş baskın iki gen bir gamet oluşturduklarında gametlerin genotipleri ile fenotipleri birbirinin aynıdır. Bunun sebebi eş baskın iki genin oluşturacağı yeni karakterin ebeveynlerinden farklı olmasıdır. Bu durumda ekivalentlik görülen bir canlının genotipi ile fenotipi birbirinin aynı olmak durumundadır.

  en çok bilinen ve bize de genetik derslerinde (bkz: genel genetik) anlatılan örnek;
  akşamsefası bitkisinde (bkz: Mirabilis jalapa )
  kırmızı ve beyaz çiçeklerin tozlaşması sonucu oluşacak fenotipin pembe çiçek rengine sahip olmasıdır.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -