sultan üçüncü mehmed

 • 1566 - 1603 seneleri arasında yaşamış osmanoğulları hanedanından devlet-i aliyye'nin 13. hükümdarıdır.

  sultan üçüncü murad'ın oğlu olan sultan üçüncü mehmed, ilk eğitimini istanbul'daki sarayda aldıktan sonra 1583 yılında doğum yeri olan saruhan (manisa) sancak beyliği'ne atandı. babasının vefatı üzerine 1595 yılında saraya geri dönüp tahta çıktı.

  ııı. mehmed padişah olduğunda, anadolu'da süregelen celâlî ayaklanmaları doruk noktasına ulaşmıştı. rumeli ise avusturya imparatorluğu'nun baskısı altında ve eflâk, boğdan ve erel beylerinin ayaklanma tehditi içersindeydi. tahta çıktıktan hemen sonra ordusuyla eflâk seferi'ne çıkan ııı. mehmed, 1596'da macaristan ovası'ndaki eğri kalesi'ni aldı ve avusturya ordusunu haçova'da mağlup etti. ama, onun sefer dönüşü sonrasında osmanlı-avusturya savaşı karşılıklı çatışmalarla sürüp gitti.

  celâli ayaklanmaları'nı bastırmayı başaramayan ııı. mehmed, karayazıcı ve deli hasan gibi ayaklanma önderlerine valilikler vererek çatışmaları yatıştırmayı denedi. bu arada, safevî hanedanından iran şahı birinci abbas (şah büyük abbas) doğuda ordusuyla harekete geçerek nahçıvan ve tebriz bölgelerini aldıktan sonra, revan (erivan) eyaletini de muhasara altına almış ve osmanlı ile iran arasındaki barış sürecini çoktan bozmuştu.

  sultan ııı. mehmed, 1603 yılında öldüğünde gerek iç ayaklanmalar, gerekse doğuda ve batıda savaşlar bütün hızıyla devam ediyordu.

... tümü ...

dün en çok entry girenler

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -