maki

 • akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelere özgü bitki örtüsüdür. bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara da makilik denir. makilikler, eskiden ormanlık olan alanların çeşitli etkenlerle yok olması sonucu oluşmuştur.

  maki bitkileri, akdeniz ikliminin kurak koşullarına ve ortamdaki yetersiz su kaynağından olabildiğince yararlanmaya kendini uyarlamış, derin köklü, ufak ve sert yapraklı yahut dikenli, ortalama bir-iki metre boyunda küçük ağaçlar ve çalılardır.

  ***

  maki, aynı zamanda madagaskar'da genellikle sürüler hâlinde yaşayan bir ilkel maymun türüne verilen isimdir.

  makilerin gözleri iri, kuyrukları genellikle uzun ve kabarık tüylü, bacakları ise uzun ve ince bir yapıdadır. iyi birer tırmanıcı olan bu maymunlar, zamanlarının çoğunu ağaçlarda geçirirler. (ayrıca bkz: cadı maki)

  tamamı afrika'nın doğu kıyılarının açıklarındaki büyük madagaskar adasında yaşayan yaklaşık yirmi maki türü vardır. bu ada, milyonlarca yıl önce, henüz diğer maymunlar ortaya çıkmadan afrika kıtasından ayrılmış, böylece makiler hiçbir maymunla rekabete girmeden üreme ve yaşama ortamı bulmuşlardır. günümüzde ise sayıları ormanların yok edilmesi nedeniyle azalmıştır. bulunan fosiller, makilerin yaklaşık 65 milyon yıl önce ortaya çıktıklarını ve en ilkel maymunlar arasında yer aldıklarını göstermektedir.

  2
... tümü ...

dün en çok entry girenler

bizi takip edin

omü sözlük © 2015


birtakım şeyler: iletişim - - -