egosantrik görüş

 • kabaca "benmerkezci yaklaşım sergileme" anlamına gelen ve felsefede, psikolojide, sosyolojide, ekolojide, biyolojide kullanılan bir terimdir.

  bir toplumsal sistemde, bir düşünce sisteminde veya ekosistemde, sistemin merkezine kendi benliğini koyan görüş şeklidir. bu görüşe bağlı olarak hareket etmeye de daha çok (bkz: egosantrizm) adı verilir. kendi varlığını esas alan yaklaşım; kendi düşüncesini ve mantığını, kendi duygularını hareket noktası ve ölçü olarak belirleme eğilimidir.

  insanın kendisini yeryüzündeki en üstün varlık olarak tanımlayarak kendi tutkularıyla hareket etmesi, ekosistemdeki diğer canlıların yaşamlarını ve yaşam alanlarını önemsemeksizin eylemlerde bulunması egosantrik görüş ve eğilimin en belirgin örneklerinden biridir.

  yine, evrim kuramıyla ilgili olarak, insanın ilkel bir maymunsu ve/veya insansıdan türemiş olabileceği savını kati surette reddetme eğilimi göstermesi de bir bakıma egosantrik görüşünden kaynaklıdır.

  ayrıca (bkz: ekosantrik görüş)

  3
... tümü ...

dün en çok entry girenler

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -