charles darwin

 • 1809 - 1992 seneleri arasında yaşamış ingiliz biyolog ve doğa bilimcidir. yaptığı çalışmalarla evrim kuramının açıklanmasına dair en gerçekçi yaklaşımı ortaya koyan kişi olmuştur.

  ingiltere'nin shrewsbury vilayetinde dünyaya gelen charles robert darwin, şair, doktor ve bilim insanı erasmus darwin'in torunuydu. babası, onun bir doktor veya din adamı olmasını istiyordu. fakat darwin, önce din, sonra da tıp öğrenimini yarıda bırakarak, doğa bilimi ve doğa tarihi ile ilgilenmeye yöneldi. john stevens henslow'un desteğiyle, beş yıl sürecek bir bilimsel inceleme gezisine çıkan beagle adlı gemide görev aldı. dünyanın hemen her yanındaki, özellikle de galápagos adaları'ndaki binlerce hayvan ve bitki türünü inceleme fırsatı bulduğu bu bilimsel araştırma gezisi, darwin'in yaşamında bir dönüm noktası oldu. yolculuğu boyunca yaptığı gözlem ve keşiflerle canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini kavramaya ve birçok canlının aynı atadan geldiğine, evrim geçirerek zaman içersinde farklılaştığına inanmaya başlamıştı.

  1858'de, evrim konusunda kendisiyle aynı düşünceleri paylaşan alfred russel wallace'ın gönderdiği notları da ekleyerek, bu konudaki görüşlerini açıkladı. 1859'da da çalışmalarını derleyerek (bkz: the origin of species) (türkçe bknz: türlerin kökeni) adlı ünlü eserini yayımladı ve doğal seçilim yoluyla canlıların nasıl evrim geçirdiklerini açıklayarak, kuramın temel ilkelerini ortaya koydu. (bkz: doğal seçilim)

  bu kuram, hem ingiltere'de, hem de dünyadaki din ve bilim çevrelerinde geniş yankı uyandırdı ve büyük tepkiyle karşılandı. tanrı'nın yeryüzünü ve bütün canlıları bugünkü biçimleriyle yarattığına dair dogmatik inançsal yargılara inananlar, canlıların doğada kendiliğinden değişikliğe uğradığını öne süren darwin'in kutsal gerçeklere saldırdığını düşünüyorlardı - ki, bugün de aynı düşünceler devam etmektedir.

  darwin'in 1871'de yayımlanan (bkz: the descent of man) (türkçe bkz: insanın türeyişi) eseri ise çok daha büyük tepkilere ve tartışmalara neden oldu. özellikle hristiyan dünyası, hz. isâ'nın insan ve tanrı oğlu olduğuna inanırken, darwin, bu yapıtında insanın ve maymunların ortak bir atadan, büyük olasılıkla ilkel bir maymunsu yahut insansı canlıdan türemiş olabileceğini açıklıyordu. bu tartışmaların hristiyan dünyasının ötesine geçişi ise çok sonraki yıllarda oldu.

  charles darwin, evrim konusundaki çalışmalarının yanı sıra, yaptığı bilimsel inceleme gezilerini, mercan resiflerini, çiçeklerin böcekler vasıtasıyla döllenmelerini ve böcek yiyen bitkileri anlatan makaleler kaleme aldı. beagle gemisiyle çıkmış olduğu seyehatte yakalandığı hastalığın giderek ağırlaşmasına ve aldığı sert tepkilere karşın, canlılar üzerindeki araştırmalarına hiç ara vermedi.

  bugün, darwin'in evrim kuramı, başta biyoloji alanında çalışanlar olmak üzere ekserî bilim insanlarınca benimsenmiş, doğal seçilim (doğal seçme) prensibi ise, kalıtımla ilgili yeni bilgilerin ışığında daha bilimsel temellere oturtulmuştur ve çalışmalar sürdürülmektedir. (bkz: evrim kuramı) (bkz: doğal seçilim) (bkz: evrim) (bkz: kalıtım) (bkz: genetik)

  3
... tümü ...

dün en çok entry girenler

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -