düşünümsel

  • Risk toplumu içerisinde ele alınan bir kavramdır. Anlamıysa kısaca; toplumun kendiyle karşı karşıya gelmesi, yüzleşmesidir. Bununla ilgili olarak çok daha fazlası ve detaylar için ulrich beck ve Anthony giddens'ın risk ve geç modernite konuları incelenebilir -ki çalışmalarında "düşünümsel modernleşme" önemli bir konumdadır.

    1

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -