düşünce faşizmi

  • kendi görüşünü veya düşünce yapısını karşı tarafa zorla dayatma yaklaşımı; belirli bir görüşe ve düşünce yapısına aykırı görüşleri sindirmeye ve/veya dışlamaya yönelik saldırgan tavır takınma, faşist eğilim sergileme.

    1

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -