dunning-kruger etkisi

 • abd'de bulunan cornell üniversitesi psikoloji bölümü'nde çalışan david dunning ve justin kruger'ın tanımladığı bir algılamada yanlılık (bilişsel önyargı) eğilimidir. daha az bilgi ve beceri sahibi olan bireylerin, daha fazla bilgi ve beceri sahibi olan ya da olabilecek bireylerden daha fazla şey bildiklerini zannetmeleri görüşüdür.

  araştırmalarına ve gözlemlerine 1999'da başlayan dunning ve kruger, beceri kapasitesi ve ufku kısıtlı olan insanların hem kendilerindeki bilgi ve beceri yetersizliğini, hem de başkalarındaki gerçek becerileri fark edemediklerini; aldıkları kararların ve vardıkları sonuçların olumlu ve olumsuz yönlerini gerçekçi bakış açısıyla yargılayamadıklarını; hatta bu insanların, kısıtlı becerilerine aşırı değer biçtiklerini savunmuşlardır.

  dunning ve kruger ikilisi tarafından 1999 yılında ortaya atılan bu görüşler, 2000 yılında psikoloji dalında hayal gücünü onurlandırmak için verilen ig nobel ödülüne lâyık görülmüştür.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -