doğaçlama

 • sahnedeki kişi veya kişilerin ana konuya bağlı, fakat belirli bir betiğe bağlı kalmadan, içlerinden geldiği gibi hareket ettiği gösteri, oyunculuk, konuşma ya da vokal biçimidir. sahnedeki kişilerin doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, spontane biçimde ortaya çıkar. (bkz: emprovizasyon)

  doğaçlamayı başlı başına bir sahne sanatı ve gösteri biçimi olarak tanımlamak gerekirse; belirli bir hazırlık süreci ve belirli bir tematik içerik barındıran, ancak ayrıntıları önceden saptamadan, bir metne bağlı kalmadan, büyük ölçüde grup ve sahne dinamiğine dayanarak içten geldiği gibi gelişen rol oynama ve olay örgüsü sürecidir. (bkz: tulûat)

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -