divan-ı hikmet

 • Ahmed Yesevi’nin söylediği “hikmet” adlı şiirleri bir araya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır.
  Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlere de yer vermiştir. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır. Bu yapıtın ortaya çıkmasından bir süre sonra; islamiyet göçebe Türk toplulukları arasında yayılmaya başlamıştır. Ahmet Yesevi’nin görüşleri Anadolu gizemciliğinin (tasavvuf) temelini oluşturur. Tasavvuf kültürünün temeli bu yapıttadır. Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli, Haci Bayram Veli gibi mutasavvıfların düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır.
  Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir.

 • okuduk ve gördük ki Kuran'la pek ilgisi yok. Ki bu adam ve bu adamlar kendi dinini anlatıyor. bize de "herkesin dini kendine" demek düşer. Tasavvufla ilgilenip tevhid dinine göre yaşayanlar da var onlara saygım sonsuz. çünkü onlar akılla mantıkla hareket ediyorlar, kuranla bildiriyorlar ve kendi düşüncelerini katmıyorlar..

  eserin Akılla da ilgisi yok. yani sonuçta Edebi ve dil bilimsel bir eser. O kadar..

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -