din kavramının varoluş sebebi

 • neden insanlar kendilerinden üstün ve dünyevi olmayan varlıklara inanma ihtiyacı hissederler sorusuyla başlayan ve bu varlıkların buyurmuş olduğu öğretilerle hayatlarını şekillendirirler sorusuyla devam eden sorunsaldır. dünya üzerinde miyarlarca insan yaşıyor çoğu da bir dinin mensubu daha da kötüsü sorgulamadan biat ediyorlar ve bazı sınırlamalara bağlı yaşıyorlar. dünyadaki açık ara en egoist varlık olan insan acaba neden bu konuda kendisini yönetilmeye muhtaç hissetmiş ve bazı şeylere körü körüne bağlanmıştır insan gerçekten hayret ediyor.

  1
 • allah'ın yaratılışta insana verdiği fıtrattan ileri gelir.

  2
 • dünyaya, evrene ve kendimize dair bilgimizin çok az olduğu zamanlarda dünyayı açıklamaktı. çok tanrılı dinlerde her doğasal olay için bir tanrı olması, doğayı anlayıp açıklayamayacak kadar bilgisiz olduğumuz dönemlerde dinin hangi işlevi yerine getirdiğini görmek için idealdir. bunun yanında toplumu düzenlemek için de kullanışlı bir araçtır ve çoğu zaman bu ikisi iç içe geçmiş durumdadır. dinin kurumsallaşması, toplumun düzenlenmek istenmesiyle bundan yararlanacak olan kesimlerin talebi üzerine olmuştur. gibi.

  2
 • insan düşünen bir varlıktır. Dolayısıyla ilk zamanlardan bu yana, insanın var oluşundan beri "ben neden varım, nasıl oluştum, nasıl yaratıldım, bu koca evren nasıl var oldu?" gibi sorular sormuş ve sorgulamaya başlamıştır. Ve bazı şeyler aklın ötesindedir, veyahut akıl ile idrak edilip çözülebilecek şeyler değildir. Bu nedenle insan, ilahi bir gücün olduğuna inanmaya başlamıştır.

  Ve insanlar hastalık, ölüm, yoksulluk, yalnızlık, acı, çaresizlik gibi duygulara karşı savunmasız olduğu zamanlarda korku duyar. Kendinden daha güçlü olduğunu bildiği, koruyucu, sığınabileceği bir güç arar. Bu ihtiyaç sonucunda da din olgusu ortaya çıkmış, insanlar sığınmış, dua etmiş, huzur bulmaya çalışmıştır.

  Kendimi düşününce dahi, zor anlarımda bana yardım edecek ilahi bir güç ihtiyacı ile dua ediyorum. inanmak bazılarımıza göre bir ihtiyaç olabiliyor.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -