david foster wallace

  • modern ve entellektüel brautigan. metinlerinden içtenlik akar. rezil adamlarla söyleşiler'inin orijinal baskısının kapak tasarımı mükemmeldir. amerika'da sıradan vatandaş arasında raf yazarı olarak bilinir. böyle bilinmesinin nedeni sadece dipnotları yüzlerce sayfa tutan kitaplarını herkesin alması ancak kimsenin bitirememesi ve raflarında itinayla saklamasıdır.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -