daspletosaurus

 • geç kretase (tebeşir) döneminde (77 - 74 milyon yıl önce) bugünkü kuzey amerika kıtasının kuzeyinde yaşamış etçil dinozor türüdür. theropod alttakımından tyrannosaur (tiranozor) ailesine mensuptur.

  daspletosaurus, tipik bir tyrannosaur olarak elbette bulunduğu ekosistem içerisindeki dominant yırtıcıydı. gelişmiş koku alma duyusu avını bulmak için, kafasının ön tarafına doğru yönelmiş hareketli gözleri avını izlemek için, uzun, büyük ve güçlü çene yapısı avını kavramak ve parçalamak için, çevik iki ayağı da koşarak avını yakalamak için elverişliydi. ön bacakları ise pek bir işe yaramıyordu.

  buluntulardan elde edilen bilgilere ve hipotezlere göre; besin zincirinin tepesinde bulunan bu yırtıcı türü gruplar hâlinde de avlanıyordu. fakat, grubun avlanma şekli iş birliğine dayalı olsun ya da olmasın, avcılar arasındaki av paylaşımı rekabete dayanıyordu. muhtemelen, çoğunlukla ceratopsid'lerden centrosaurus'lar ve chasmosaurus'lar ile hadrosaur'lardan hypacrosaurus'ları avlıyorlardı.

  diğer yandan, bu tehlikeli yırtıcıların bazı bölgelerde bir diğer tyrannosaur türü olan gorgosaurus'larla birlikte yaşadıkları saptandı. dinozor âleminde iki tiranozor türünün aynı ekosistemi paylaşması ender görülen bir durumdur.

  aynı dönemde aynı bölgede yaşayan bu iki tiranozor türünün her ikisi de yetişkinlikte yaklakış olarak 8-9 metre uzunluğa erişmekteydi. gorgosaurus'lar, hız ve koşu bakımından daspletosaurus'lara göre daha iyiydi; daspletosaurus'larınsa koku alma ve işitme duyuları gorgosaurus'lara göre daha gelişmişti. daspletosaurus'un tarbosaurus ve tyrannosaurus rex ile, gorgosaurus'un da albertosaurus ile akraba olduğu düşünülmektedir. diğer yandan, albertosaurus'un ayrı bir tiranozor türü olduğunu savunanlar da vardır.

  avcı dinozorlar olan tyrannosaur'larla boynuzlu ve kalkan kafalı otobur dinozorlar olan ceratopsid'lerin, milyonlarca yıl (65-70 milyon yıl) süren bir avcı - av ilişkisi içerisinde birbirlerinin evrilmesine sebep oldukları düşünülmekte. zira, aynı ekosistem içersindeki bu iki farklı dinozor familyasının üyeleri zaman içerisinde yerlerini gittikçe daha da büyük hayvanlara bırakmıştır; geç tebeşir dönemi kuzey amerikasında chasmosaurus'un yerini zamanla triceratops alırken, daspletosaurus da yerini zaman içersinde tyrannosaurus rex'e bırakmıştır.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -