creole

  • birbirine karışan iki dilin (pidgin) nesilden nesile geçip, gramatik nitelikler de oluşturarak yarı-özgün bir dil niteliğini kazanmasıyla aldığı isim.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -