cinsiyetçilik

 • cinsiyetçilik, bir cinsiyetin diğer(ler)inden üstün olduğunu savunan ideolojik tutumdur. bu görüşü savunan kişilere cinsiyetçi veya seksist denir. ataerkillik, anaerkillik, feminizm, maçoluk, maşizm, homofobi gibi cinsiyetçi akımların temelini oluşturur.

  cinsiyetçilik, bir sexist yaklaşım, bir cinsiyet ayrımcılığı (cinsî ayrım veya cinsel ayrım) yapma şeklidir. bazen, cinsiyet savunuculuğu yapan bireyler de cinsiyetçi kişilik olarak etiketlenebilirler. bu sebepten, kavramı biraz daha açmamız icap eder; cinsiyetçi tutumda, bir cinsiyeti veya çeşitli anlamlar ve belirli özellikler yüklenmiş, sınırlandırılmış, yani bir kalıbın içerisine sokulmuş, özelleştirilmiş bir cinsiyet olgusunu, yaradılış ve/veya statü bakımından diğer cinsiyetlerden üstün görme, diğer cinsiyetlere egemen olması gereğini savunma yaklaşımı; aynı zamanda, bir cinsiyet kalıbını hemcinslerine rol model olarak sunma, bir ideal cinsiyet olgusu kabul ettirme çabası vardır. (bkz: cinsiyet ayrımcılığı)

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -