cinsiyet ayrımcılığı

 • (bkz: cinsiyetçilik)

  bir cinsiyeti veya bir cinsiyet kalıbını, sahip olduğu özellikleri bakımından gerek diğer(ler)inden, gerekse hemcinslerinden üstün görme ve/veya ayrıcalıklı tutma yaklaşımıdır. cinsiyet özellikleri ve/veya cinsiyet modelleri üzerinden yapılan her türlü ayrımcılık şeklidir.

  3
 • hemcinslerinden üstün görmeye cinsiyetçilik denmez orda bir eksiklik var bence. ek olarak türkiye'de ataerkil bir toplum yapısı olsa da bazı sosyal konularda iyiden iyiye artık kadınlar kayırılmaya başlanmıştır.

  1
 • cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetçi tutumun sergileniş biçimi olmakla birlikte, bir cinsiyetin hem dogmatik özelliklerine, hem de dogmatik olmayan davranışsal ve tercihsel özelliklerine yönelik de yapılabilmektedir. egemen bir üst cinsiyet kimliği ya da ayrımcılığı hak eder özelliklere sahip bir cinsiyet kalıbı, cinsiyet kalıpları söz konusudur. çünkü, bir cinsiyetin ne olduğu kadar, ne olması gerektiği de cinsiyetçiliğin tartışma alanına girer.

  dolayısıyla, cinsiyet ayrımcılığı, x cinsiyetinin x cinsiyetini kayırması, x cinsiyetinin y cinsiyetini kayırması, x cinsiyetinin x cinsiyetine yönelik özelliklerini belirli bir şekilde yansıtan x cinsiyetini kayırması şeklinde görülebilmektedir.

  basit bir örnek:

  pembe gömlek giyen bir erkeği, erkeklik özellikleri yeterli olmayan ya da homoseksüel bir birey olarak gören, pembe gömlek giyen bireye karşı homofobik bir tavır takınan bir heteroseksüel erkek birey, bir işe alım sürecinde karşılaştığı başka bir heteroseksüel erkek adayını, sırf pembe gömlek giydiği için diskalifiye etme eğilimi gösteriyor ve pembe gömlek giymeyen diğer erkeklere pozitif ayrımcılık uyguluyorsa, bu durum ancak hemcinsler arasındaki bir cinsiyet ayrımcılığı şeklinde tanımlanabilir.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -