cinema of transgression

  • tr. ihlal sineması, karşıt sinema veya yaygın adıyla new york no wave cinema terim olarak ilk defa nick zedd tarafından ortaya konulmuş yetmişlerin sonunda oluşmaya başlayan new york yeraltı sinema anlayışına verilen isimdir. no wave isminden de anlaşılacağı gibi bu arkadaşlar, konvansiyonel ( geleneksel) tüm sinemasal yaklaşımları reddetmekte, çok daha aciliyet hissine sahip, teknik nitelikten ve form bazlı çalışmalardan çok yapıbozum edimine yönelen eserler ortaya koymuşlardır. bu açıdan 60'lı yılların aksiyonerlerine oldukça benzerler. şok etkisi yaratmak amaçlı filmleri genelde pornografik şiddetin ve cinselliğin estetize edilmeden ( zaten estetize edilse pornografik olmazdı) verildiği eserlerdir.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -