çepni

 • kelime anlamı olarak "düşmanla savaşan, mert, yiğit, cesur, asi" olarak bilinen, oğuzların 24 boyundan biri olan oymak. bu boyun tarihine bakıldığında cidden savaşçı, atılgan, asi ve mert bir boy olduğu görülmektedir.

  çeşitli kaynaklara göre çepniler, türkistan ve horasan bölgesinden anadolu'ya selçuklular ile beraber gelmişler. ayrıca çepnilerin hacı bektaş-ı veli hazretlerinin müritleri olduğu da bilinen bir gerçek. anadolu'ya göçtüklerinde ağırlıklı olarak ordu ile trabzon arasındaki bölge ile gaziantep civarlarına yerleştikleri anlatılır. başta alevi oldukları, sonrasında ise zaman içerisinde bir kısmının sünnileştiği rivayet edilir. ki alevi olduklarının ispatı olarak da hacı bektaş-ı veli'nin müridi olmaları gösterilir. 1240'lardaki baba ishak ayaklanmasına katılan türkmen boylarından biridir çepniler...

  dedik ya göçtükleri zaman karadeniz bölgesi'nin özellikle de ordu-trabzon arasındaki kalan bölgesine yerleşmişlerdir diye. işte bu bölgenin ve genel olarak da anadolu coğrafyasının türkleşmesinde inkar edilemeyecek kadar büyük payı olduğunu söylemek lazım.

  bugünlerde karadeniz bölgesi'nde yaşayan halkın çoğunluğunun kökeninim çepnilerden geldiği söylenir. bunun ispatı olarak da 1500'lü yıllardaki tahrir defterlerinde bugünkü giresun ve çevresindeki illerden "vilayet-i çepni" olarak bahsedildiği anlatılmaktadır.

  en başta da dediğimiz gibi bu boyun en önemli özelliği nerede bir savaş, nerede bir cenk varsa orada olan bir boy olması. bir örnek verelim, şah ismail'in en yakın muhafızları ile, atatürk'ün en yanındaki adamlardan biri olan topal osman da birer çepnidir.

  bugünlerde çepniler anadolu ve balkan coğrafyasında dağılmış bir şekilde yaşamlarını devam ettirmekteler... maalesef balkanlardaki çepniler oradaki peçenekler ve kıpçaklarla etkileşime girip benliklerini kaybetmiş olsalar da, özellikle romanya ve moldova'daki hıristiyan gagavuz türklerinin aslında çepnilerden olduğu söylenmektedir. buna ispat olarak da gagauzların konuşma ağzı ile trabzon ağzı arasında benzerliklerin bulunması gösterilir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -