çelebi mehmet

 • (1389-1421) osmanlı devleti'nin ikinci kurucusu olarak da bilinen beşinci padişahı. kaynaklardaki resmi adı ı.mehmet tir. babası ı.bayezid'in (yıldırım bayezid) 1402 de ankara savaşı'nda timur'a mağlup olmasından sonra osmanlı'nın içinde bulunduğu 11 yıllık bunalımlı dönemi yani fetret devrini bitiren hükümdar olarak bilinir. bunun için de kardeşleriyle (isa çelebi, musa çelebi ve emir süleyman) taht mücadelesine girmek zorunda kalmıştır.

  çelebi mehmed'in, osmanlı'da birliği yeniden sağladıktan sonra isyan hareketleriyle bir daha uğraşmadığı söylenemez. öyle ki ilk zamanlarında kendisine şeyhülislamlık yapan şeyh bedrettin'in ve fetret devrinden çok çok sonra ortaya çelebi mehmet'in kardeşi diye çıkan şehzade mustafa ya da bilinen adıyla düzmece mustafa'nın başlattıkları isyan hareketleriyle de uğraşmak zorunda kalmıştır.

  çelebi mehmed döneminde de, kendisinden önceki padişahlarda olduğu gibi fetih hareketlerinin devam ettiğini ve devletin sınırlarının genişlemeye ve fetret devrinde elden çıkan yerlerin tekrar geri alındığını görürüz.

  vefatı ve sonrasında yaşananlar da ilginçtir çelebi mehmed'in...
  öyle ki;
  26 Mayıs 1421'de Edirne'de bir sürek avı sırasında at sırtında felç oldu, düşüp yaralandı. Ölüm döşeğinde Veziriazam Amasyalı Beyazıd Paşa ve vezirleri ivaz Paşa ve Çandarlı ibrahim Paşa'yi çağırıp vasiyet olarak şunları demiş:
  "Tez oğlum Murat'i(ıı.murat) getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin."

  En çok Selanik'te bulunan Düzmece Mustafa'dan çekinilerek, Amasya'da vali olan Murat'in Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm haberi gizlenir. Osmanlı Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah o olur. öyle ki, Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri yatıştırmak için askere geçit yaptırılıp, bu sırada mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip, başına sarık konulup pencere önüne oturtulduğu kollarının oynatıldığı rivayet edilir. oğlu ıı. Murat'ın Bursa'ya gelip tahta çıkmasından sonra cenazesi Edirne'den Bursa'ya götürülerek Yeşil Türbe'ye defnedilir.

  kaynak için:

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -