cari oran

  • paraya çevrilebilir değerlerin kısa vadeli borçlara bölünmesiyle ortaya çıkan mevcut ödeme gücüdür. işletmenin kısa vadeli borçlarını ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterlilik düzeyini saptamak için kullanılır. carî oranın yükselmesi, ödeme gücünün arttığını ifade eder.

    1

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -