büyük anlatı

 • ilk defa fransız düşünür Jean-François Lyotard tarafından adı konmuş bir meta-anlatı türevi. lyotard büyük anlatıların modern döneme kadar etkisini sürdürdüğü ancak post-modernizmin dünyaya hakim olmasıyla birlikte etkisini yitirdiği görüşündedir. onun tanımıyla büyük anlatı; olaylar, insanlar vb. arasında içkin bir bağ bulunduğunu bu bağ aracılığıyla tarihin kaotik ve parçalı yapısının anlam kazanmasının planladığını öne sürer. bu ifadeleri düşünerek lyotard büyük anlatıya "rahatlatıcı anlatı" ikinci adını da takar.

  büyük anlatı kavramı bugün özellikle felsefi metinlerin ve edebi metinlerin çözümlenmesinde, hele modernist dönemden post modernist döneme geçişin tenkitinde oldukça faydalı bir araçtır. bunun yanında oldukça gerçektir de. türkiye'de hala işleyen bir anlatı türüdür ayrıca.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -