brezilya

 • güney amerika kıtasının hemen hemen yarısını kaplayan, genişlik bakımından dünyanın beşinci büyük ülkesidir. kendine özgü danslarıyla, festivalleriyle ve yetiştirdiği futbolcularıyla ünlüdür. başkenti brasìlia'dır.

  brezilya'nın kuzey kesimi amazon ormanlarından meydana gelmektedir ve ülkenin yaklaşık üçte ikisi ormanlarla kaplıdır. iç kesimlerinde hâlen bugün bile keşfedilmemiş yerler ve buralarda yaşayan ilkel kabileler olduğu söylenir. brezilyalıların çoğunluğu kıyı kesiminde bulunan modern şehirlerde yaşam sürmektedir. brezilya'nın tarih boyunca en büyük sorunlarından biri ulaşım olmuştur. özellikle havayolu taşımacılığı yaygınlaştıkça, ülkenin ulaşım sorunu da büyük oranda giderilmiştir.

  1960 yılında rio de janeiro'nun yerine başkent yapılan brasìlia, ülkenin merkez kesiminde kurulmuştur. eski başkent rio de janeiro, karnavalları, koyları, adaları, tepeleri ve çeşitli modern yapılarıyla dünyanın en çekici şehirlerinden birisidir. rio de janeiro'nun güneybatısındaki são paulo, brezilya'nın sınırları en geniş şehri ve en önemli sanayi merkezidir. são paulo'nun liman kesimi olan santos ise dünyanın önde gelen kahve ihracat merkezidir. ülkenin diğer önemli liman şehirleri salvador, pôrto alegre ve recife'dir.

  brezilya nüfusunun geneli katoliktir. ülke nüfusunun okur-yazarlık oranı %80 civarındadır. çeşitli salgın hastalıkların sıkça görüldüğü ülkede doğum ve ölüm oranları da oldukça yüksektir. kendine has heykelciliği, müziği ve danslarıyla brezilya, zengin bir sanat ve edebiyat birikimine sahiptir.

  oldukça geniş bir alana yayılan brezilya topraklarında büyük iklim farklılıkları görülür. ülkenin kuzey kesimindeki amazon vadisi'nde dünyanın en geniş tropik yağmur ormanları vardır. ülke genelinde küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına karşın, nüfusun çoğunluğunu barındıran güney kesimindeki yaylalar ile kıyı kesimleri, brezilya'nın can damarıdır. büyük kentlerin çoğu, sanayi merkezleri, kara ve demiryolları ağı buralarda yoğunlaşmıştır.

  brezilya, hayvan ve bitki çeşitliliği açısında hayli zengin bir coğrafyadır. özellikle amazon vadisi, yabanıl yaşam açısından oldukça zengin bir faunadır. burası, yüzlerce farklı kuşun ve kelebek türünün ortak yaşam alanıdır. amazon nehri denince ilk akla gelen piranalar dışında, bu sularda yaklaşık 2.000 farklı balık türü yaşam sürmektedir. ayrıca, amazon havzası da dünyanın en zengin florasıdır.

  brezilya ekonomisinin büyük bölümünü ihracat ürünleri olan kahve, pamuk, soyafasülyesi, tütün, demir cevheri ve manganez oluşturur. eskiden dışasatımda en önemli ürün olan kauçuk, yapay kauçuk üretilmeye başlandıktan sonra önemini kaybetmiştir. ülke topraklarının küçük bir bölümünde ekim yapılmasına karşın, brezilya dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden birisidir. ülkede halkının üçte biri, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

  brezilya, maden yatakları bakımından da zengindir. ülkenin doğu ve kuzey kesimlerinde bulunan demir yatakları, dünyanın toplam demir cevherinin yaklaşık üçte birine sahiptir. ayrıca, başta altın olmak üzere, platin, elmas, gümüş gibi değerli taşlar da çıkartılır. açıkçası brezilya, dünyanın başlıca hammadde ülkelerinden birisidir.

  brezilya'yı keşfedip sömürgeleştiren portekizliler, bu coğrafyaya dillerinin yanı sıra inançlarını, geleneklerini ve kültürlerini de aşılamışlardır. sömürgeci portekizliler, asırlarca güney amerika yerlilerini köleleştirerek çiftliklerde ve madenlerde çalıştırmışlardır. zamanla hammade açlığının artması ve sömürge şartlarında yerel nüfusun giderek azalması üzerine, xvı. yüzyılda afrika'dan brezilya'ya gemilerle yüzlerce siyah köle getirmişlerdir. sömürge döneminin ardından, 1822 yılında ülke büyük oranda bağımsız hâle gelince, italyanlar, ispanyollar, almanlar, polonyalılar, araplar ve dünyanın farklı yerlerinden çeşitli topluluklar brezilya'ya göç etmeye ve yerleşmeye başlamışlardır.

  5

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -