bretagne

 • bretagne ( türkçe: bretonya veya bretanya ) fransa'nın 26 bölgesinden birisidir. bretonya'nın en önemli şehirleri, merkez şehir ve aynı zamanda bir üniversite şehri olan rennes ve bölgenin en ucundaki kıyı şehri brest'tir.

  bretonya, fransa'nın kuzeybatı kesiminde, atlantik okyanusu'na doğru uzanan bir yarımada özelliğindedir. bölgenin kuzeyinde manş denizi, güneyinde biskay körfezi bulunmaktadır. fransa'nın en uzun sahil şeridine sahiptir. kıyıları, özellikle de manş denizi kıyıları kayalıktır. bölgenin iç kesimi, vadilerilerinde otlaklar ve ormanlar bulunan iki yüksek yayladan oluşur.

  bretonya'nın kendine has bir kültürü ve folkloru vardır. bölge halkı olan bretonlar, geçmişte kuzeydeki britanya adası'ndan gelen ve bölgeye adını veren bir kelt halkıdır. geleneksel balıkçılık faaliyetleriyle ünlü bretonlar, balıkçı teknelerinden oluşan filolarla her yıl denize açılıp morina avı için izlanda'ya ve newfoundland'e kadar giderler. bölgenin başlıca geçim kaynağı balıkçılıktır. bunun dışında, bölgede meyve yetiştiriciliği ve tarım faaliyetleri de yapılmaktadır.

  bretonlar, koyu katolik ve muhafazakâr bir halktır. bölgede, özellikle kırsal kesimlerde, her köyün hastalıkta ve çeşitli felaketlerde yardımına sığındığı bir yerel azizi vardır. her yıl azizler günü'nde çok uzaklardan gelen hacılar, kutsanmak ve günahlarından arınmak için dinî törenlere katılırlar. yol kenarlarında dizili olan çarmıha gerilmiş isâ heykelcikleri ve özenle oyulmuş farklı boyutlardaki haçlar, breton dindarlığının manevî sanat ürünleridir.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -