boris vian

  • olguları; bağımsız, nesnel birer gerçeklik olmaktan çok dilsel bir gerçeklik olarak ele alan yazar. yani, vian için bir eylem veya bir karakter dilin içerisinde var olduğu kadarıyla gerçek hayatta da vardır, bu nedenledir ki chloe bir eserinde üç ayaklı bir iskemle(pekin'de sonbahar) iken bir diğerinde aşkın eğilip bükülmez, sürekli sabit halini anlatan taraflardan biri olabilmekte(günlerin köpüğü), veya mösyö dupont bir eserinde köpek(kırmızı ot), diğerinde egzopotamya'nın ortasında kaybolmuş acayip bir adam olabilir(pekin'de sonbahar), işbu nedenledir ki vian(büyük ihtimalle), kendi adıyla kaleme aldığı tüm eserlerini aslında bütün ve tek bir dilsel hareketin(devinimin) dört farklı dışavurumu olarak düşünmüştür, yani karakterleri düşünmemiştir vian, dilde var olan ögeleri düşünmüştür bu eserlerdeki karakterler ve mekanları yaratırken, ver her seferinde farklı bir form almıştır bu dilsel ögeler, çünkü nesnel olarak neye işaret ettiklerinin hiç bir önemi yoktur vian için, dilimizde bıraktıkları tadlar ile oradadırlar.

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -