birleşmiş milletler

 • birleşmiş milletler (kısaca: bm)

  ıı. dünya savaşı sonrasında dünya barışını ve dünya güvenliğini korumak, milletler arası ekonomik, ticarî, sosyal ve kültürel iş birliği oluşturmak, milletler arası adaleti, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulmuş ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için zamanla kendi içerisinde farklı örgütlenmelere ayrılmış beynelmilel örgütlenme yapısı.

  günümüzde belirgin bir biçimde amacına hizmet edemeyen, hiyererşik yapısından ve tutumundan arındırılamayan, kendini yenileyemeyen bir örgütlenme yapısı içerisinde. uluslar arası alandaki faaliyetlerinin son yıllarda hayli kısır bir hâl aldığı da söylenebilir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -