bilimsel düşünce

  • on yedi ve sekizinci yüzyıllarda aydınlanma felsefesi ile bugünkü şeklinin tohumları atılmış, yirminci yüzyılda popper'ın eleştirel akılcılık fikriyle tepeye ulaşmış ve o zamandan beri eleştirel akılcılıkla özdeşleşen düşünce biçimi. akılcıdır, yani mantığa dayanır. eleştireldir, elindeki verilerle anlamlı bir hipotez kurup bunu eleştirerek sınamaya uğraşır. metafiziksel konuların (ahlak gibi) dışında kalan dünyayı anlamak için başvurulabilecek en iyi kaynaktır.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -