bayezid camii

 • * Beyazıt Camii ve Beyazıd Camii olarak da bilinir.
  * istanbul'un Bayezid semtinde Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmış ünlü bir camidir.
  * Osmanlı klasik dönem mimarisinin erken dönem eserleri arasında bir yapıdır.
  * Semte dağınık bir şekilde inşa edilmiş olan külliyenin ana elemanı durumundaki parçasıdır.
  * Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmez; Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin veya Yakupşah bin Sultanşah tarafından yapıldığına dair görüşler vardır.
  * istanbul’da orijinalliğini koruyan en eski selatin camii olarak kabul edilir.
  * II. Bayezid’in mezarı, caminin haziresinde bulunur.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -