baltık denizi

 • kuzey avrupada bulunan bir içdenizdir. kuzey-güney doğrultusunda uzanan baltık denizi'nin batısındaki isveç kıyıları kayalıktır. doğu kıyıları ise, kuzeydoğu kesimi dışında sığ ve kumluktur.

  baltık denizi'nin en büyük körfezi, kuzeyde isveç ile finlandiya arasında uzanan botni körfezi'dir. doğusunda finlandiya ile estonya arasında uzanarak rusya'nın leningrad limanına ulaşan finlandiya körfezi ve finlandiya körfezi'nin hemen güneyinde, estonya ile letonya arasında kalan riga körfezi, baltık denizi'nin diğer büyük körfezleridir.

  baltık denizi, kuzey denizi üzerinden atlas okyanusu'na açılır. kuzey denizi ile baltık denizi'ni birbirine bağlayan boğazlar ve limanlar, danimarka, isveç ve almanya arasında bulunan ada toplulukları nedeniyle sığ ve çok dar oldukları için, bu bölgede denizcilikle uğraşmak zordur. ayrıca, baltık denizi'ne dökülen akarsular, okyanusa çıkış koridoru dar olan bu denizin suyunu tatlılaştırdığı için soğukta kolayca donmasına neden olur. ruslar, 1975'te beyaz deniz ile baltık denizi'ni birbirine bağlayan bir kanal açmıştır.

  bağlantı yolları üzerinde bulunan danimarka krallığı, orta çağ'da baltık denizi ticaretini denetleyebiliyordu. sonraki yıllarda, almanya'nın kuzey kesimindeki şehirlerde yaşayan tüccarlar, hansa birliği olarak bilinen bir ticarî birlik kurdular ve zamanla büyüyerek baltık denizi ticaretini ellerine geçirdiler. (bkz: hansa birliği)

  polonya'dan gelen tahıl ve buğday, isveç'ten gelen katran, demir ve bakır, hemen hemen bütün baltık ülkelerinin sahip olduğu kehribar ve özellikle kuzey ülkelerinin bolca sahip olduğu diğer önemli ticarî kaynaklar olan kürk, kereste ve bal, baltık denizi ticaretinin başlıca ihracat mallarıydı.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -