bain talak

 • * veyahut ayırıcı boşanma.
  * islam hukukunda evlilik bağını hemen ortadan kaldıran ve kocaya yeni bir nikah akdi ve yeni bir mehir olmadan boşadığı eşine dönme imkanı vermeyen boşanmadır.
  * bain talakın ortaya çıktığı durumlar:
  - evlilik fiilen başlamadan (zifaftan önce) veya halvet-i sahihadan önce boşanmayla sonuçlanırsa
  - hanefilere göre boşanma iradesinin kinayeli veya şiddet, mübalağa ifade eden sözlerle açıklanması
  - rici talakın iddeti içinde geri alınmaması
  - üçüncü boşanma hakkının kullanılması (üç farklı mecliste)
  - hul yoluyla boşanma
  - tefrik(adli boşanma) yoluyla boşanma
  - lian

  * bain talakın bazı hukuki sonuçları:
  - koca eski karısıyla ancak yeni bir nikah akdi ve yeni bir mehirle evlenebilir ve bunun için kadının rızası aranır.
  - iddet içinde karı ya da kocadan biri ölürse; arada mirasçılık ilişkisi doğmaz, ancak ölüm hastası olan koca karısını rızası olmadan bain talakla boşar ve iddet içinde de ölürse kadın kocasını mirasçı olur. bunun aksi mümkün değildir. yani iddet içinde kadın ölürse, koca karısına mirasçı olamaz.
  - boşanmaya bağlanmış mehrin (mehr-i müeccel) vadesi gelmiş sayılır ve ödenmesi gerekir.

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -